Tandtechniek Identic

Privacy statement

Identic tandtechniek b.v. Identic tandtechniek b.v., gevestigd aan Beatrixpark 16 7101 BN Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.identic.nl Beatrixpark 16 7101 BN Winterswijk 0543-514219

Persoonsgegevens die wij verwerken

Identic tandtechniek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Identic tandtechniek b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Identic tandtechniek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Identic tandtechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Identic tandtechniek b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Identic tandtechniek b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Identic tandtechniek b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld ten behoeve van administratieve handelingen en/of wij u op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan u leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Identic tandtechniek b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Identic tandtechniek b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Identic tandtechniek b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@identic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Identic tandtechniek b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Identic tandtechniek b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@identic.nl

Herzieningen van dit beleid

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer deze website daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op u van invloed zullen zijn, zal er een kennisgeven worden geplaatst op de hoofdpagina www.identic.nl en zullen we u anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. U kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Als u onze website www.identic.nl blijft gebruiken en ons (verdere) persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat u het herziene beleid hebt geaccepteerd.